โจโฉ ณ ลาดปลาเค้า https://joechou.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=25-07-2016&group=4&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=25-07-2016&group=4&gblog=29 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[A response to a research article on teaching listening comprehension ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=25-07-2016&group=4&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=25-07-2016&group=4&gblog=29 Mon, 25 Jul 2016 12:16:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=25-07-2016&group=4&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=25-07-2016&group=4&gblog=28 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[My Beliefs on Fundamental Principles of English language teaching and Learning]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=25-07-2016&group=4&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=25-07-2016&group=4&gblog=28 Mon, 25 Jul 2016 11:52:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=02-01-2014&group=4&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=02-01-2014&group=4&gblog=27 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[A Notion of English Word Stress ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=02-01-2014&group=4&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=02-01-2014&group=4&gblog=27 Thu, 02 Jan 2014 10:45:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=04-02-2013&group=4&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=04-02-2013&group=4&gblog=26 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[A STUDY OF ENGLISH DOWNTONER TRANSLATION INTO THAI]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=04-02-2013&group=4&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=04-02-2013&group=4&gblog=26 Mon, 04 Feb 2013 12:13:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=02-04-2012&group=4&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=02-04-2012&group=4&gblog=25 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวทางการแปลแบบตีความ (Interpretive Approach)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=02-04-2012&group=4&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=02-04-2012&group=4&gblog=25 Mon, 02 Apr 2012 11:09:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=02-04-2012&group=4&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=02-04-2012&group=4&gblog=24 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสำคัญบางประการของวากยสัมพันธ์ต่อการแปล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=02-04-2012&group=4&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=02-04-2012&group=4&gblog=24 Mon, 02 Apr 2012 11:07:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=02-04-2012&group=4&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=02-04-2012&group=4&gblog=23 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสำคัญของการแปลงานด้านวิชาการ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=02-04-2012&group=4&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=02-04-2012&group=4&gblog=23 Mon, 02 Apr 2012 11:02:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=07-04-2011&group=4&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=07-04-2011&group=4&gblog=19 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[จุดเปลี่ยนในการศึกษาภาษาไทยยุคใหม่โดยนักภาษาศาสตร์กลุ่มโครงสร้าง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=07-04-2011&group=4&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=07-04-2011&group=4&gblog=19 Thu, 07 Apr 2011 9:34:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=23-01-2011&group=4&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=23-01-2011&group=4&gblog=18 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวคิดเรื่องการการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=23-01-2011&group=4&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=23-01-2011&group=4&gblog=18 Sun, 23 Jan 2011 23:19:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=22-01-2011&group=4&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=22-01-2011&group=4&gblog=17 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวข้อสอบป.โท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (การสอนภาษาอังกฤษ) มจธ. ม.มหิดล และ ELT ธรรมศาสตร์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=22-01-2011&group=4&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=22-01-2011&group=4&gblog=17 Sat, 22 Jan 2011 12:18:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=22-01-2011&group=4&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=22-01-2011&group=4&gblog=16 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวคิดพื้นฐานของวิธีการสอนภาษาแบบกลุ่มสัมพันธ์ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=22-01-2011&group=4&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=22-01-2011&group=4&gblog=16 Sat, 22 Jan 2011 14:58:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=20-01-2011&group=4&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=20-01-2011&group=4&gblog=15 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสำคัญของวัฒนธรรมกับการสอนภาษาต่างประเทศ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=20-01-2011&group=4&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=20-01-2011&group=4&gblog=15 Thu, 20 Jan 2011 14:13:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=18-01-2011&group=4&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=18-01-2011&group=4&gblog=14 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวคิดพื้นฐานของการสอนภาษาตามแนวทางแบบธรรมชาติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=18-01-2011&group=4&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=18-01-2011&group=4&gblog=14 Tue, 18 Jan 2011 16:05:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=14-01-2011&group=4&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=14-01-2011&group=4&gblog=13 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[ประเภทของวัฒนธรรมหลักที่มีผลต่อการกำหนดค่านิยมในการสื่อสาร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=14-01-2011&group=4&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=14-01-2011&group=4&gblog=13 Fri, 14 Jan 2011 21:36:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=13-01-2011&group=4&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=13-01-2011&group=4&gblog=12 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรากฎการณ์เรื่องความสุภาพในภาษาจีนกลางปัจจุบัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=13-01-2011&group=4&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=13-01-2011&group=4&gblog=12 Thu, 13 Jan 2011 20:40:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=29-12-2010&group=4&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=29-12-2010&group=4&gblog=11 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[ระบบเสียงพยัญชนะในภาษาจีนกลาง 1 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=29-12-2010&group=4&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=29-12-2010&group=4&gblog=11 Wed, 29 Dec 2010 12:19:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=09-12-2010&group=4&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=09-12-2010&group=4&gblog=10 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายของ Presupposition Entailment และ Inference ในวัจนปฏิบัติศาสตร์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=09-12-2010&group=4&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=09-12-2010&group=4&gblog=10 Thu, 09 Dec 2010 1:30:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=25-07-2016&group=22&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=25-07-2016&group=22&gblog=4 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[A Perspective of Error Analysis and English Language Teaching]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=25-07-2016&group=22&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=25-07-2016&group=22&gblog=4 Mon, 25 Jul 2016 11:32:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=21-03-2014&group=22&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=21-03-2014&group=22&gblog=3 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[English Language Education in Thailand: Where to go next?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=21-03-2014&group=22&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=21-03-2014&group=22&gblog=3 Fri, 21 Mar 2014 16:17:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=21-03-2014&group=22&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=21-03-2014&group=22&gblog=2 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[Native Speakers’ Pronunciation: Real English or Just Linguistic Illusion? INTRODUCTION]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=21-03-2014&group=22&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=21-03-2014&group=22&gblog=2 Fri, 21 Mar 2014 13:02:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=02-01-2014&group=22&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=02-01-2014&group=22&gblog=1 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[A reflection on my favorite paper in English as an International Language]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=02-01-2014&group=22&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=02-01-2014&group=22&gblog=1 Thu, 02 Jan 2014 14:01:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=24-04-2012&group=21&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=24-04-2012&group=21&gblog=1 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือน่าอ่านปลายเดือนเมษายน 55]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=24-04-2012&group=21&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=24-04-2012&group=21&gblog=1 Tue, 24 Apr 2012 19:35:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=08-06-2013&group=19&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=08-06-2013&group=19&gblog=8 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[บ้านใหม่ของลูกรัก (เต่าและปลาสวยงาม)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=08-06-2013&group=19&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=08-06-2013&group=19&gblog=8 Sat, 08 Jun 2013 17:29:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=24-05-2012&group=19&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=24-05-2012&group=19&gblog=7 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[เหลืองชัชวาลย์ออกดอกแระ ^^]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=24-05-2012&group=19&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=24-05-2012&group=19&gblog=7 Thu, 24 May 2012 17:17:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=31-12-2011&group=19&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=31-12-2011&group=19&gblog=6 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมภาพกุหลาบต้อนรับวันปีใหม่ 2555 ^^]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=31-12-2011&group=19&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=31-12-2011&group=19&gblog=6 Sat, 31 Dec 2011 21:04:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=23-12-2011&group=19&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=23-12-2011&group=19&gblog=5 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมภาพกุหลาบส่งท้ายปี 2554 ^^]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=23-12-2011&group=19&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=23-12-2011&group=19&gblog=5 Fri, 23 Dec 2011 21:34:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=12-12-2011&group=19&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=12-12-2011&group=19&gblog=4 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมภาพกุหลาบชุดใหม่หลังวันรัฐธรรมนูญ ^ ^]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=12-12-2011&group=19&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=12-12-2011&group=19&gblog=4 Mon, 12 Dec 2011 22:33:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=06-12-2011&group=19&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=06-12-2011&group=19&gblog=3 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมภาพดอกกุหลาบน้อยๆ ช่วงหลังวัน Father Day]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=06-12-2011&group=19&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=06-12-2011&group=19&gblog=3 Tue, 06 Dec 2011 21:16:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=23-11-2011&group=19&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=23-11-2011&group=19&gblog=2 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[สวนกุหลาบกระถางหน้าบ้านของนักปลูกฝึกหัด ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=23-11-2011&group=19&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=23-11-2011&group=19&gblog=2 Wed, 23 Nov 2011 18:57:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=22-11-2011&group=19&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=22-11-2011&group=19&gblog=1 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[สัตว์เลี้ยงแสนรักตัวแรก ณ ลาดปลาเทราท์(เค้า)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=22-11-2011&group=19&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=22-11-2011&group=19&gblog=1 Tue, 22 Nov 2011 23:31:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=20-09-2014&group=18&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=20-09-2014&group=18&gblog=3 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักสูตรเตรียมสอบเข้าปริญญาโทด้านภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=20-09-2014&group=18&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=20-09-2014&group=18&gblog=3 Sat, 20 Sep 2014 18:43:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=20-09-2014&group=18&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=20-09-2014&group=18&gblog=2 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางตัวต่อตัว/กลุ่มย่อย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=20-09-2014&group=18&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=20-09-2014&group=18&gblog=2 Sat, 20 Sep 2014 18:44:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=13-11-2011&group=9&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=13-11-2011&group=9&gblog=7 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[กฎหมายและวิธีการเรียนกฎหมายด้วยตัวเอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=13-11-2011&group=9&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=13-11-2011&group=9&gblog=7 Sun, 13 Nov 2011 9:37:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=03-01-2011&group=9&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=03-01-2011&group=9&gblog=3 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[การอุดช่องว่างทางกฎหมาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=03-01-2011&group=9&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=03-01-2011&group=9&gblog=3 Mon, 03 Jan 2011 9:29:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=02-01-2011&group=9&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=02-01-2011&group=9&gblog=2 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเป็นมาของกฎหมายมหาชน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=02-01-2011&group=9&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=02-01-2011&group=9&gblog=2 Sun, 02 Jan 2011 0:13:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=11-03-2010&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=11-03-2010&group=9&gblog=1 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[แรงจูงใจในการเรียนกฎหมาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=11-03-2010&group=9&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=11-03-2010&group=9&gblog=1 Thu, 11 Mar 2010 9:17:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=30-11-2010&group=4&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=30-11-2010&group=4&gblog=9 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=30-11-2010&group=4&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=30-11-2010&group=4&gblog=9 Tue, 30 Nov 2010 14:40:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=18-11-2010&group=4&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=18-11-2010&group=4&gblog=8 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมรายละเอียดหลักสูตรป.โท ด้านภาษาและภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=18-11-2010&group=4&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=18-11-2010&group=4&gblog=8 Thu, 18 Nov 2010 21:35:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=26-10-2009&group=4&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=26-10-2009&group=4&gblog=7 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวคิดในเรื่องการถ่ายโอนภาษา (Language transfer)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=26-10-2009&group=4&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=26-10-2009&group=4&gblog=7 Mon, 26 Oct 2009 0:27:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=24-10-2009&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=24-10-2009&group=4&gblog=6 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[การแทรกแซงของภาษาแม่ในการเรียนรู้ภาษาที่สอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=24-10-2009&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=24-10-2009&group=4&gblog=6 Sat, 24 Oct 2009 12:27:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=22-10-2009&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=22-10-2009&group=4&gblog=5 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาการออกเสียง(หนักเบา)ภาษาอังกฤษและการแทรกแซงของภาษาแม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=22-10-2009&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=22-10-2009&group=4&gblog=5 Thu, 22 Oct 2009 13:11:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=18-10-2009&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=18-10-2009&group=4&gblog=4 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวทางการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเรียนป.โท หลักสูตรการแปล จุฬาฯ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=18-10-2009&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=18-10-2009&group=4&gblog=4 Sun, 18 Oct 2009 20:27:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=29-01-2009&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=29-01-2009&group=4&gblog=3 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสำคัญของการเรียนภาษาจีนกลางในประเทศไทย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=29-01-2009&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=29-01-2009&group=4&gblog=3 Thu, 29 Jan 2009 14:16:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=29-01-2009&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=29-01-2009&group=4&gblog=2 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[มุมมองหนึ่งของสภาพการเรียนภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=29-01-2009&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=29-01-2009&group=4&gblog=2 Thu, 29 Jan 2009 19:26:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=28-01-2009&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=28-01-2009&group=4&gblog=1 https://joechou.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติและแนวคิดพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ของ นอม ชอมสกี้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=28-01-2009&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=joechou&month=28-01-2009&group=4&gblog=1 Wed, 28 Jan 2009 21:16:39 +0700